Aanleiding

Landgraaf-Heerlen

Snelmenu

Zoeken
U bent hier: Home / Waarom / Aanleiding

Aanleiding

In oktober 2015 besloot de gemeenteraad van Landgraaf dat onderzocht moest worden of en in welke vorm méér samenwerking met andere omliggende gemeenten mogelijk was. Gemeente Heerlen ging als enige gemeente in Parkstad in december 2015 op de uitnodiging van Landgraaf in. Het besluit sluit aan bij de opdracht van de gemeenteraden van Landgraaf en Heerlen om de mogelijkheden voor samenwerking verder te versterken. In Landgraaf werd daarover een motie aangenomen na het mislukken van het ambtelijke fusietraject met Brunssum. In Heerlen werd deze wens in het coalitieakkoord vastgelegd.

Vervolgens is een breed onderzoekstraject opgestart om te bekijken welke vorm van samenwerking het beste is om de grote maatschappelijke opgave waar we gezamenlijk voor staan aan te pakken. Een expertteam en een onderzoeksbureau hebben het onderzoek uitgevoerd. Beide adviseren de colleges van Landgraaf en Heerlen te kiezen voor een bestuurlijke en ambtelijke fusie, oftewel een herindeling. De gemeenteraden van Landgraaf en Heerlen beslissen maandag 16 januari 2017 over het voorstel tot fusie.

Snel naar

Twitter Landgraafheerlen

logo Landgraaf

logo Heerlen