Breed onderzoek

Landgraaf-Heerlen

Snelmenu

Zoeken
U bent hier: Home / Hoe / Breed onderzoek

Breed onderzoek

Om erachter te komen wat de beste vorm van samenwerking is, is een heel breed en grondig onderzoek nodig. Want wat is precies ‘het beste’? Voor wie? En op welk vlak? Daarom zijn vanaf eind april 2016 twee verschillende onderzoeken in gang gezet: een organisatorisch en een bestuurlijk gericht onderzoek. Voor beide onderzoeken zijn de meningen, ervaringen en behoeften van de  inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een belangrijk vertrekpunt. Daarom zijn zij nadrukkelijk bij beide onderzoeken betrokken.

Het organisatorisch gericht onderzoek

Hierbij is vooral onderzocht wat de vier verschillende vormen van samenwerking voor de ‘organisatiekracht’ van beide gemeenten betekenen. Voor de kwaliteit of de hoeveelheid van het werk dat de gemeenten in elke samenwerkingsvorm kunnen neerzetten. Wat elke vorm betekent voor de kwetsbaarheid van de organisatie. Wat per samenwerkingsvorm de risico’s of kansen zijn voor de organisatie. En wat elke vorm van samenwerking betekent op het gebied van kosten en opbrengsten.  Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een professioneel onderzoeksbureau BMC onder leiding van Roel Wever.

Het bestuurlijk gericht onderzoek

In dit onderzoek is gekeken wat de vier vormen van samenwerking betekenen voor de bestuurskracht en de samenwerkingskracht van de beide gemeenten. De taken en verantwoordelijkheden van een gemeente ontstaan door invloeden van buitenaf én vanuit de eigen organisatie. De invloeden van buitenaf zijn bijvoorbeeld de taken die de gemeente door de Rijksoverheid krijgt opgelegd. Of de taken die het resultaat zijn van de eisen die de omgeving aan de gemeente stelt. Maar ook de raad en het college hebben ambities; doelen die ze graag uitgevoerd willen zien. Ook daar komen taken en verantwoordelijkheden uit voort voor de gemeente. Met dit onderzoek wordt voor elke vorm van samenwerking duidelijk gemaakt in welke mate de gemeenten hiermee hun kansen en taken aankunnen. Nu en in de toekomst. Dit onderzoek is uitgevoerd door een expertteam van drie ervaren politici en bestuurders; de heren Wim Deetman, Jan Mans en Wim Hazeu.

Hoe ver zijn de onderzoeken?

De onderzoeken zijn inmiddels afgerond en aan de colleges gepresenteerd. De stand van zaken kunt u volgen in het nieuwsoverzicht. Of bekijk de onderzoeksrapporten.

Snel naar

Twitter Landgraafheerlen

logo Landgraaf

logo Heerlen