Fusie meeste perspectief

Landgraaf-Heerlen

Snelmenu

Zoeken

Fusie meeste perspectief

Een fusie van Landgraaf en Heerlen betekent dat de nieuwe gemeente sneller en effectiever en met extra menskracht aan de slag kan om de knelpunten die de inwoners in de burgerpeiling hebben aangegeven, op  te lossen. Samenvoeging van beide gemeenten is dan ook de allerbeste samenwerkingsvariant. Dat is de belangrijkste conclusie van het bureau BMC en het expertteam, die de afgelopen maanden hebben onderzocht hoe beide gemeenten met het meeste perspectief de toekomst in kunnen gaan.

BMC oordeelt dat een fusie de beste kansen biedt om de organisatiekracht op het vereiste niveau te brengen om daarmee de achterstand van veel inwoners op de arbeidsmarkt, het inkomen, de scholing en de gezondheid in te halen. Samengaan vergroot ook de autonomie, omdat er geen besluiten van twee afzonderlijke gemeenten nodig zijn voor zorg of onderwijs. Het feit dat  de inwoners van Landgraaf en Heerlen in de burgerpeiling om extra aandacht vragen voor nagenoeg identieke problemen, pleit ook voor een krachtenbundeling in de vorm van een fusie.

Het samengaan van Heerlen en Landgraaf betekent volgens de onderzoekers ook dat er meer kans is om extra geldstromen naar de nieuwe gemeente te halen. Die nieuwe gemeente heeft een sterkere positie aan de onderhandelingstafels en heeft zowel provinciaal als nationaal  meer invloed.

Ambtelijke fusie lost te weinig op

Een fusie van de ambtelijke organisaties van Landgraaf en Heerlen biedt onvoldoende soelaas om de bestuurskracht te verbeteren en de sociaal-economische problemen voor de inwoners op te lossen, volgens BMC en het expertteam.

Een ambtelijke fusie levert extra bureaucratie op, omdat de ambtenaren dan door twee besturen moeten worden aangestuurd. De ambtenaren voelen zelf ook niets voor die aanpak, die ze als complex en niet duurzaam omschrijven. Bij een ambtelijke fusie ontstaat ook het fenomeen van twee kapiteins op één schip, met mogelijk veel discussie over de vraag wie het uiteindelijk voor het zeggen heeft. ,,En het risico dat de gemeentelijke organisatie veel aandacht moet besteden aan interne kwesties, waardoor de aanpak van de problemen waar de inwoners om vragen, niet de aandacht krijgt die nodig is”, zo concluderen de onderzoekers.

Bekijk ook de onderzoeksrapporten en bijlagen:

Snel naar

Twitter Landgraafheerlen

logo Landgraaf

logo Heerlen