In de hoofdrol

Landgraaf-Heerlen

Snelmenu

Zoeken
U bent hier: Home / Uw mening / In de hoofdrol

In de hoofdrol

De aanpak die Landgraaf en Heerlen hebben gekozen is uniek in zijn soort. U krijgt hierin een hoofdrol. Er is een zeer uitgebreide bevolkingsraadpleging gehouden in de vorm van een enquête en er zijn gesprekken gevoerd en workshops georganiseerd om te horen hoe bewoners, verenigingen, instellingen en bedrijven erover denken.

Enquête

De enquête is breed uitgezet. Statistisch zou het voldoende zijn om 1925 vragenlijsten te versturen per gemeente. Wij hechten echter zeer aan uw mening als burger, ondernemer, of verenigingsmens. En omdat we de opvattingen van de mensen uit de drie kernen van Landgraaf en de vier stadsdelen van Heerlen uitgebreider willen peilen, zijn voor Landgraaf 5575 vragenlijsten en voor Heerlen 9385 stuks verstuurd. Inhoudelijk kreeg u in de vragenlijst ruim de gelegenheid om aan te geven wat u van de gemeente verwacht, wat belangrijke aandachtspunten zijn, en om uw wensen en meningen te geven.

Gesprekken en workshops

Belangrijk is ook de mening van al die mensen die zich in hun werk, zorg, ondernemerschap, of het verenigingsleven inzetten voor de Landgraafse en Heerlense samenleving. Van multinationals tot voetbalclub, van de bakker op de hoek tot internetbedrijf, van onderwijs, woningcorporatie, tot zorg en van Nieuwenhagen tot Vrieheide zullen we onze oren te luister leggen. Via gesprekken, bijeenkomsten en workshops hebben we ons door u laten informeren. Daarnaast is in dit traject natuurlijk ook de raadsleden en de vertegenwoordigingen van de ambtenarenorganisaties gehoord.

Goed inzicht

Al deze informatie is door de onderzoekers vertaald in ‘wensen en eisen aan het gemeentebestuur van de toekomst’. Met deze manier van betrokkenheid krijgen we een zeer goed inzicht in wat van ons gevraagd wordt, waar aandachtspunten liggen en krijgen we tips. En daarna is vergeleken welke van de vier samenwerkingsvarianten het beste aansluit op deze wensen en behoeften. Hiermee wordt voorkomen dat een bestuurlijke elite een besluit erdoor drukt en zorgen we er voor dat er een echte objectieve uitkomst is waarop de gemeenteraden hun besluiten kunnen baseren.

Uitkomsten en conclusies

Lees ook het volledig rapport met uitkomsten en conclusies. Op 29 november en 7 december 2016 zijn de rapporten door het expertteam toegelicht tijdens inloopbijeenkomsten voor geïnteresseerden.

Snel naar

Twitter Landgraafheerlen

logo Landgraaf

logo Heerlen