Inwoners aan het woord

Landgraaf-Heerlen

Snelmenu

Zoeken

Inwoners aan het woord

Inwoners en ondernemers aan het woord over het voorstel voor de fusie:

 • 'Samenvoeging biedt ook internationaal grote kansen'

  Jan Regterschot uit Landgraaf, oud OR-voorzitter Bombardier Transportation

  “De fusie van Landgraaf en Heerlen biedt gigantische mogelijkheden in het Duitse achterland. Je straalt meer macht en power uit. Het is eigenlijk heel simpel. Alleen als je groot genoeg bent, tel je ook bij onze Oosterburen mee.

 • ‘We hebben elkaar hard nodig’

  Eke Zijlstra, oud-ziekenhuisdirecteur Atrium en voorzitter stichting SCHUNCK Heerlen

  ,,De fusie van Heerlen en Landgraaf levert een krachtenbundeling op met veel voordelen voor het bedrijfsleven, de werkgelegenheid, de cultuur, de zorg en de dienstverlening voor de inwoners. Aan de voorkant kun je voorzieningen behouden door aan de achterkant kosten te besparen. Je hoeft niet meer alles dubbel te doen. Bovendien word je een veel krachtiger speler met meer geld in huis. En je kunt het alsmaar uitdijende takenpakket beter en gemakkelijker uitvoeren. Daar profiteren we allemaal van.

 • ‘Door fusie beter en meer cultuur in Landgraaf’

  Frans Bremen, voorzitter Theater Landgraaf en bestuurslid Poëziefestival

  “Laat die kans niet liggen. Als we niet samengaan met Heerlen slaan we zelf alle deuren minstens voor tien jaar dicht. Mijn persoonlijke culturele mening? Samen met het Parkstad Limburg Theater in Heerlen kunnen we het Theater Landgraaf op een hoger plan tillen en ons nadrukkelijker profileren. Met het contracteren van betere artiesten, het aanbieden van uitgebreidere programma’s en ruimte creëren voor poppodia. En vooral door meer kwaliteit te bieden.

 • ‘Je roots veranderen niet door nieuwe gemeentegrens’

  Jo Dautzenberg, oprichter Oefenbunker en Omroep Landgraaf

  ‘’Landgraaf is te klein om in de toekomst zelfstandig door te gaan. Samen met de stad kun je een vuist maken. Als je een caravan wilt trekken, heb je nu eenmaal een sterkere auto nodig en dan laat ik in het midden wie in deze beeldspraak de caravan en wie de auto is.

 • ‘Door versnippering vele miljoenen misgelopen’

  Bas Schoonderwoerd, directeur Parkstad Limburg Theater in Heerlen

  Ik ben een groot voorstander van cultuur in eigen straat, eigen wijk, eigen dorp, eigen stad en eigen regio. Daar ligt de oorsprong van heel veel moois. Maar daar tegenover staat een wereld die steeds kleiner wordt en voor iedereen binnen handbereik is. De dorpeling is tegenwoordig tegelijkertijd wereldburger, waarvoor eigenlijk geen grenzen meer bestaan. En al helemaal geen gemeentegrenzen meer.

 • ‘Een nee tegen de fusie is onverantwoord’

  Eric Schlösser, mede-eigenaar IBC business-consultants Heerlen

  "Nee zeggen tegen de fusie van Heerlen en Landgraaf is onverantwoord. Wie gewoon nuchter oordeelt, kan alleen maar concluderen dat de beide gemeenten niet langer zelfstandig kunnen  voortbestaan en het welzijn, de veiligheid en de gezondheid van burgers en bedrijven kunnen waarborgen”

 • ‘Fusie levert alleen maar voordelen op’

  Francesco van Ooyen, glashandelaar in Landgraaf

  “Onze gemeente is geboren en sterk geworden door meerdere fusies in het verleden. Waarom zou je dan nu niet ook samengaan en uitgroeien tot een krachtige gemeente met behoud van de eigen identiteit? Dat je goed moet luisteren naar je bewoners lijkt me niet meer dan normaal. Sterker nog; dat is de enige manier om te komen tot een krachtig resultaat.

 • ‘Meer helpende handen aan bed na de fusie’

  Jill Hamers, verpleegkundige Meander Groep Zuid-Limburg uit Landgraaf

  "De tegenstanders van de fusie van Landgraaf en Heerlen vind ik erg kortzichtig. Als verpleegkundige maak ik elke dag mee, dat veel zieken en zorgbehoevenden de dupe worden van al die verschillende regeltjes die de afzonderlijke gemeenten er nu op menen te moeten nahouden. Mede daardoor ontbreekt het aan voldoende helpende handen aan bed."

 • ‘Het zijn de kleine dingen die het doen’

  Frans Voncken, bakker uit Landgraaf

  “Herindeling draait om het nuchtere verstand, maar ook om de emotie. Heel nuchter geredeneerd is de fusie van Landgraaf en Heerlen een goede optie. Zeker als daardoor meer geld naar de gemeente vloeit . Die herindeling is een eerste begin, want één gemeente Parkstad zie ik als de echte oplossing. “

 • ‘Al die verschillende regeltjes pleiten voor samengaan’

  Jan Smeets, baas van Pinkpop Landgraaf

  “Zijn er teveel gemeenten in Zuid-Limburg? Ach, als je eerlijk bent, spelen gemeenten voor eigen regerinkje met een eigen interpretatie van regeltjes en wetten. Met als gevolg dat de gewone sterveling door de bomen het bos niet meer ziet. Zelfs als het gaat om de veiligheid, die wij als Pinkpop hoog in het vaandel schrijven, zitten de gemeenten lang niet altijd op een lijn. Op veel terreinen is verscheidenheid mooi, maar dit soort verscheidenheid pleit voor het samengaan van gemeenten.”

 • ‘Te weinig ambtenaren kosten tijd en geld’

  Klaas van der Honing, eigenaar Mondo Verde Landgraaf

  “Als groot attractiepark in Landgraaf timmeren we hard aan de weg om ons duidelijk op de kaart te zetten. Probleem dat daar nu bij opdoemt is dat het allemaal wat lang duurt voordat bijvoorbeeld een vergunning rond is. Dat is geen onwil van de gemeente, maar is vooral terug te voeren op gebrek aan menskracht en ook kennis.”

 • 'Speler van formaat'

  Jo Janssen, directeur Heuschen & Schrouff Foods Group Landgraaf

  “De fusie van Landgraaf en Heerlen betekent dat je een efficiency-slag kunt maken en met minder kosten meer kunt doen en echt slagvaardig kunt optreden. Dat geldt in het bedrijfsleven ook. Als beeldbepalende leverancier van producten in Aziatische supermarkten in West-Europa is je schaalgrootte van belang om een hoofdrol te kunnen spelen. Je blijft zoeken naar mogelijkheden voor groei. Dat doen we al vanaf 1963. Ook in het belang van onze 220 medewerkers.”

Snel naar

Twitter Landgraafheerlen

logo Landgraaf

logo Heerlen