Nieuwsoverzicht

Landgraaf-Heerlen

Snelmenu

Zoeken
U bent hier: Home / Nieuwsoverzicht

Nieuwsoverzicht

Hier vind je alle gepubliceerde nieuwsberichten over de het onderzoek Landgraaf-Heerlen.

 • Colleges positief over stap provincie

  (17-01-2017)

  De colleges van Landgraaf en Heerlen hebben vandaag een toelichting gekregen over het voornemen van GS van de provincie Limburg om de regie in de herindelingsprocedure naar zich toe te trekken. Dit naar aanleiding van de raadsvergaderingen gisteravond, waarbij zich in Heerlen een grote meerderheid aftekende vóór het herindelingsvoorstel. En waarbij in de raad van Landgraaf door het aannemen van een motie een onderzoekstraject werd opgedragen naar een bredere fusie in Parkstad.

  Lees verder
 • Kiezen voor perspectief voor volgende generatie

  (16-01-2017)

  Vanavond nemen de gemeenteraden van Landgraaf en Heerlen een belangrijk besluit voor de toekomst van hun inwoners. Op de agenda staat het voorstel om te komen tot een nieuwe, sterke gemeente. Die kansen beter kan benutten, de problemen beter kan aanpakken en zo perspectief kan bieden op een betere toekomst voor de inwoners van nu en voor de komende generatie.

  Lees verder
 • Reactie colleges op opiniepeiling Limburgs Dagblad

  (14-01-2017)

  We zien ons bevestigd in de aanpak en de koers van ons zorgvuldige traject. Dit onderzoek laat ook het effect zien van onze aanpak om onze burgers actief te betrekken en in de hoofdrol te zetten in ons proces: maar liefst 89% van de inwoners van beide gemeenten zijn bekend met de plannen voor de fusie. En in Landgraaf zelfs 97%. Verder laat uw onderzoek zien dat 69% van de inwoners (en in Landgraaf 60%) er niet of nauwelijks mee bezig is. Wellicht verklaart dit ook de relatief lage opkomsten bij de gesprekken van het Expertteam en andere bijeenkomsten.

  Lees verder
 • Derde krant Landgraaf-Heerlen in de brievenbus

  (09-01-2017)

  Vorige week en deze week is de derde samenwerkingskrant Landgraaf-Heerlen in beide gemeenten verspreid. Lees hier de digitale versie van de krant.

  Lees verder
 • Informatie voorstel Landgraaf-Heerlen in huis-aan-huisblad

  (20-12-2016)

  Alles over het voorstel tot herindeling en de afspraken die we met de inwoners maken, kunt u lezen in Landgraaf Koerier, 1Landgraaf en 1Heerlen. U vindt daar, verdeeld over vier pagina's, informatie over het voorstel en de afspraken. Hou uw brievenbus dus goed in de gaten!

  Wilt u nu al lezen wat er in staat? Bekijk dan de digitale versie van het krantje (download pdf).

 • ‘Slimste award’ voor colleges Landgraaf en Heerlen

  (15-12-2016)

  De stichting ‘Dag van het MKB’ heeft de colleges van Landgraaf en Heerlen verrast met de toekenning van de ‘slimste award’. De colleges krijgen deze award van het midden en kleinbedrijf als blijk van waardering voor het genomen besluit tot fusie van beide gemeenten. Bij de uitreiking kregen de colleges een oorkonde en het symbool dat bij de award hoort: ‘de Uul’.

  Lees verder
 • Bindende afspraken met inwoners over zorgpunten

  (14-12-2016)

  De colleges van Landgraaf en Heerlen nemen de zorgpunten van burgers weg. Zie pagina Bindende afspraken.

 • Duidelijk standpunt provincie over herindeling

  (14-12-2016)

  Ger Koopmans heeft op 13 december 2016 een duidelijke presentatie aan de raden van Landgraaf en Heerlen gegeven over het standpunt van de provincie over een herindeling: "wij spreken onze steun uit". Zie ook de brief van de provincie.

 • 29 november en 7 december: Inloopbijeenkomsten met expertteam Landgraaf-Heerlen

  (22-11-2016)

  De conclusie van de onderzoekers is dat fusie van beide gemeenten de beste manier is om de toekomst tegemoet te gaan. We kunnen ons voorstellen dat mensen geïnteresseerd zijn in de uitkomsten, en hoe de enquête en de vele gesprekken geleid heeft tot deze conclusie en het advies. Het expertteam en BMC zijn bereid om hierover uitleg te geven. Daarom worden twee inloopbijeenkomsten gehouden waar de onderzoekers aanwezig zullen zijn. De uitnodiging en meer informatie is te vinden in 1Landgraaf en 1Heerlen, editie 23 november 2016. Houdt uw brievenbus in de gaten!

  Lees verder
 • Gedeputeerde Koopmans noemt rapporten overtuigend en biedt de helpende hand

  (22-11-2016)

  Vandaag nam gedeputeerde Koopmans de rapporten van het expertteam en BMC, de raadsvoorstellen en het ‘herindelingsontwerp’ in ontvangst in aanwezigheid van de colleges van Landgraaf en Heerlen en sprak er zijn waardering over uit.

  Lees verder
 • Raadsvoorstel met herinrichtingsvoorstel

  (17-11-2016)

  De colleges van Landgraaf en Heerlen hebben zich achter het advies van het expertteam en BMC geschaard en hebben de gemeenteraden voorgesteld in te stemmen met een herindeling. De gemeenteraden spreken daar op 22 december en 16 januari over.

  De colleges hebben het volgende voorstel gedaan:

  Lees verder
 • Expertteam adviseert fusie Landgraaf-Heerlen

  (15-11-2016)

  Deetman, Hazeu en Mans adviseren de colleges van Landgraaf en Heerlen te kiezen voor een bestuurlijke en ambtelijke fusie, oftewel een herindeling. Het expertteam constateert dat er een grote maatschappelijke opgave ligt voor beide gemeenten. Het gebied kampt nog steeds met sociaaleconomische achterstanden uit de tijd van de mijnsluiting. Deze problematiek wordt versterkt door de krimp en vergrijzing. Om deze maatschappelijke opgave te kunnen oppakken is een fusie noodzakelijk. Randvoorwaarde voor zo’n fusie is dat er maatregelen worden genomen om zorgen weg te nemen die een aantal inwoners in de gesprekken met het expertteam hebben geuit. In het rapport worden daarover een aantal belangrijke aanbevelingen aan de colleges meegegeven.

  Lees verder
 • Herindeling beste optie

  (15-11-2016)

  Een herindeling van de gemeenten Landgraaf en Heerlen is de beste oplossing voor de toekomst van het gebied en haar inwoners. Dat was de conclusie van het onafhankelijk expertteam na een uitgebreid onderzoek en vele gesprekken met mensen uit Landgraaf en Heerlen. De colleges van Landgraaf en Heerlen hebben zich achter dit advies geschaard en hebben de gemeenteraden voorgesteld in te stemmen met een herindeling. De gemeenteraden spreken daar op 22 december en 16 januari over.

  Lees verder
 • Belangrijk rapport voor keuze over samenwerking Landgraaf-Heerlen

  (31-10-2016)

  Aanleiding voor het onderzoek naar samenwerkingsvormen tussen Landgraaf en Heerlen vormt een door de gemeenteraad van Landgraaf aangenomen motie. Met de aanname van deze motie heeft de gemeenteraad van Landgraaf aan het college van B&W de opdracht gegeven om de mogelijkheden te onderzoeken tot samenwerking met één of meerdere gemeenten in de regio. Deze opdracht heeft betrekking op de volgende vier samenwerkingsvarianten: netwerksamenwerking, een gedeeltelijke ambtelijke fusie, een volledige ambtelijke fusie en een ambtelijke en bestuurlijke fusie (herindeling). Van alle Parkstadgemeenten is alleen Heerlen ingegaan op het verzoek van Landgraaf, om samen de samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. Beide gemeenten zijn daarom een gezamenlijk onderzoekstraject gestart. Vandaag presenteert BMC het eerste onderzoeksrapport.

  Lees verder
 • Nog opmerkingen?

  (13-10-2016)

  De afgelopen weken heeft het expertteam, bestaande uit Wim Deetman, Jan Mans en Wim Hazeu, tijdens 5 gespreksavonden gesproken met mensen uit Landgraaf en Heerlen. Hebt u een specifieke opvattingen of aandachtspunten over de samenwerking van Landgraaf en Heerlen, maar kon u er de afgelopen weken niet bij zijn? Dan zou het expertteam het op prijs stellen die alsnog te horen. U kunt uw opmerkingen toesturen via het contactformulier. Of gewoon per mail via - gemeente@landgraaf.nl of gemeente@heerlen.nl – zet er dan wel bij dat het voor het expertteam Landgraaf-Heerlen bedoeld is.

 • Vervolggesprekken over samenwerking Landgraaf-Heerlen

  (20-09-2016)

  Er komt een tweede ronde gesprekken met mensen uit Landgraaf en Heerlen over hun behoeften, wensen en verwachtingen van de gemeente. Deze gesprekken maken deel uit van het onderzoek naar de samenwerking tussen beide gemeenten. Voor de gesprekken worden inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen, instellingen en bedrijven uitgenodigd. Maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden is wenselijk.

  Lees verder
 • Tweede samenwerkingskrant Landgraaf-Heerlen

  (11-07-2016)

  Deze week valt de tweede samenwerkingskrant Landgraaf-Heerlen in de bus. Lees hier de digitale versie van de samenwerkingskrant.

  Lees verder
 • Enquête voor 15.000 willekeurig geselecteerde inwoners van Landgraaf en Heerlen

  (07-07-2016)

  In opdracht van de gemeenten Landgraaf en Heerlen worden burgers, bedrijven en instellingen op dit moment diepgaand bevraagd naar hun behoeften, wensen en meningen.

  Lees verder
 • Informatie over onderzoek in 1Landgraaf en 1Heerlen

  (17-05-2016)

  We hebben gehoord dat niet iedereen de krant over de samenwerking tussen Landgraaf en Heerlen gekregen heeft. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen dit kan lezen, vindt u de inhoud van het krantje aanstaande woensdag 18 mei 2016 terug in uw huis-aan-huisblad 1Landgraaf of 1Heerlen.

 • Samenwerkingskrant ontvangen?

  (26-04-2016)

  In het weekend van 23/24 april 2016 is de samenwerkingskrant verspreid in Landgraaf en Heerlen (behalve op adressen met ‘nee-nee-stickers’). Hij is samen verspreid met enkele reclamefolders.

  Lees verder
 • Onderzoek Landgraaf-Heerlen van start

  (19-04-2016)

  Het voorgenomen onderzoek naar samenwerking tussen Landgraaf en Heerlen gaat van start. Een klankbordgroep vanuit de gemeenteraden van Landgraaf en Heerlen en de ondernemingsraden hebben hierover positief geadviseerd. De colleges hebben vervolgens de onderzoekvragen en de opdrachtverlening vastgesteld. Belangrijk onderdeel van de onderzoeken is het ophalen van de meningen, verwachtingen en eisen van burgers, verenigingen, instellingen en bedrijven. Naast gesprekken met partijen en workshops worden bijna 15.000 vragenlijsten verzonden; 5575 in Landgraaf en 9385 in Heerlen.

  Lees verder
 • Voortgang onderzoek intensivering samenwerking Landgraaf-Heerlen

  (09-03-2016)

  Op initiatief van de Landgraafs gemeenteraad hebben de colleges van Landgraaf en Heerlen eind 2015 besloten samen onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de samenwerking te intensiveren. Het onderzoek richt zich op vier varianten van intensievere samenwerking: netwerksamenwerking, gedeeltelijke ambtelijke fusie, volledige ambtelijke fusie, bestuurlijke èn ambtelijke fusie.

  Lees verder
 • Voortgang onderzoek intensivering samenwerking

  (02-02-2016)

  Landgraaf en Heerlen hebben eind 2015 de overige Parkstadgemeenten uitgenodigd samen onderzoek te doen naar samenwerking. Op 1 februari verliep de termijn waarbinnen gemeenten konden aansluiten bij het onderzoek. Tot nu toe heeft geen van de overige zes Parkstadgemeenten dat gedaan. Daarom zullen Heerlen en Landgraaf samen het onderzoek starten.

  Lees verder
 • Onderzoek naar samenwerking in Parkstad

  (16-12-2015)

  Heerlen en Landgraaf gaan samen onderzoek doen naar intensievere samenwerking, zo hebben de colleges van de twee gemeenten besloten. De andere Parkstadgemeenten worden uitgenodigd om ook deel te nemen aan het onderzoek dat eind 2016 klaar moet zijn.

  Lees verder
Archief

Snel naar

Twitter Landgraafheerlen

logo Landgraaf

logo Heerlen