Reactie colleges op opiniepeiling Limburgs Dagblad (14-01-2017)

Landgraaf-Heerlen

Snelmenu

Zoeken

Reactie colleges op opiniepeiling Limburgs Dagblad (14-01-2017)

We zien ons bevestigd in de aanpak en de koers van ons zorgvuldige traject. Dit onderzoek laat ook het effect zien van onze aanpak om onze burgers actief te betrekken en in de hoofdrol te zetten in ons proces: maar liefst 89% van de inwoners van beide gemeenten zijn bekend met de plannen voor de fusie. En in Landgraaf zelfs 97%. Verder laat uw onderzoek zien dat 69% van de inwoners (en in Landgraaf 60%) er niet of nauwelijks mee bezig is. Wellicht verklaart dit ook de relatief lage opkomsten bij de gesprekken van het Expertteam en andere bijeenkomsten.

De zorgpunten die uit het onderzoek naar voren komen zijn dezelfde die ook in de gesprekken van het expertteam naar boven zijn gekomen. Het expertteam heeft de juiste zaken boven water gehaald. Hun advies om afspraken te maken om die zorgpunten te voorkomen hebben we volledig ter harte genomen.

We zien het onderzoek dan ook  als een bevestiging en een steun in de rug voor de bespreking met de gemeenteraden aanstaande maandag 16 januari.

Harry Leunessen: “De helft van Landgraaf is voor of neutraal ten opzichte van de fusie en de rest heeft met name zorgen die ook al uit ons onderzoek naar boven kwamen. Door goede afspraken met de burgers te maken over het behoud van de eigen identiteit, het voorzieningenniveau, de afstand tussen bestuur en burgers / dienstverlening en de financiële situaties, kunnen we het uitkomen van hun zorgen voorkomen èn werken aan een betere toekomst voor alle inwoners"

Ralf Krewinkel: “We voelen ons gesteund in ons streven om te komen tot een nieuwe sterke gemeente met behoud van identiteit, waarbij we de zorgpunten van de bewoners samen met hen zullen oppakken.”

Snel naar

Twitter Landgraafheerlen

logo Landgraaf

logo Heerlen