Noodzaak

Landgraaf-Heerlen

Snelmenu

Zoeken
U bent hier: Home / Waarom / Noodzaak

Noodzaak

Al sinds de mijnsluiting leven in Landgraaf en Heerlen te veel mensen in armoede of van een uitkering, is er te weinig werk en zijn de mensen ongezonder dan in de rest van het land. De afgelopen 30 jaar hebben Landgraaf en Heerlen door middel van samenwerking geprobeerd om deze sociaal-economische achterstanden in te lopen. Dat is niet gelukt. Ook onderzoeken uit 2003 en 2015 bevestigen dit. Het sociaal beleid is niet effectief, omdat het te kleinschalig en te versnipperd is. Onderlinge concurrentie tussen gemeenten en fragmentatie van beleid leiden er toe dat de achterstand niet wordt ingehaald. En door verdere bezuinigingen en het opraken van gemeentelijke reserves kan dit beleid ook niet worden voortgezet.

Op initiatief van de gemeenteraad van Landgraaf hebben Landgraaf en Heerlen in 2015 BMC en een expertteam, bestaande uit Wim Deetman, Wim Hazeu en Jan Mans, gevraagd te onderzoeken welke vorm van samenwerking het beste is voor de regio. Na 26 groepsgesprekken met organisaties, verenigingen en bewoners en een uitgebreide enquête, kwamen zowel BMC als het expertteam tot de conclusie dat alleen de samenvoeging van Landgraaf en Heerlen tot één krachtige, nieuwe gemeente de bestuurs- en lobbykracht kan opleveren, die nodig is om aan de jarenlange achterstand een einde te maken. We moeten nu kiezen voor de zwaksten in onze samenleving en voor een aantrekkelijke stad met kerkenbare leefbare wijken waarin bewoners zich thuisvoelen. Een nieuwe stad met een nieuwe naam, die we samen gaan vormgeven met de mensen uit de wijken.

Snel naar

Twitter Landgraafheerlen

logo Landgraaf

logo Heerlen