Onderzoeksrapporten

Landgraaf-Heerlen

Snelmenu

Zoeken
U bent hier: Home / Hoe / Onderzoeksrapporten

Onderzoeksrapporten

Deetman, Hazeu en Mans adviseren de colleges van Landgraaf en Heerlen te kiezen voor een bestuurlijke en ambtelijke fusie, oftewel een herindeling. BMC kwam tot dezelfde conclusie. Het expertteam constateert dat er een grote maatschappelijke opgave ligt voor beide gemeenten. Het gebied kampt nog steeds met sociaaleconomische achterstanden uit de tijd van de mijnsluiting. Deze problematiek wordt versterkt door de krimp en vergrijzing. Om deze maatschappelijke opgave te kunnen oppakken is een fusie noodzakelijk. Randvoorwaarde voor zo’n fusie is dat er maatregelen worden genomen om zorgen weg te nemen die een aantal inwoners in de gesprekken met het expertteam hebben geuit. In het rapport worden daarover een aantal belangrijke aanbevelingen aan de colleges meegegeven.

Onderzoeksvraag

De vraag waar het onderzoek antwoord op moest geven was welke vorm van ‘samenwerking’ nodig is om de gemeenten in staat te stellen te doen wat nodig is in het belang van de burger. Onderzocht werden vier varianten van samenwerking, waarbij voor elke variant bekeken werd wat elke variant oplevert voor de burger en de samenleving en welke risico’s dat met zich meebrengt. BMC voerde een uitgebreid onderzoek onder bewoners en het expertteam voerde in opdracht van de colleges ook gesprekken met vertegenwoordigers van buurten, bedrijven en instellingen om te horen hoe zij hierover denken. In deze gesprekken werd vooral gesproken over de varianten van een ambtelijke fusie en een herindeling.

Meerwaarde per samenwerkingsvorm

De experts constateren dat ‘samenwerking’ weinig meerwaarde oplevert. Enerzijds omdat samenwerking vrijblijvend is en partners zich kunnen terugtrekken als het moeilijk wordt. Anderzijds zorgt zelfs de meest vergaande vorm, ambtelijke fusie, niet voor voldoende kracht om de uitdagingen van het gebied aan te gaan. Daarmee verbetert immers de kracht van het bestuur niet. Het leidt tot een situatie van twee kapiteins op één schip. En daarmee bereik je de haven niet.

Als de beide gemeenten samengaan tot één nieuwe sterke gemeente verbetert zowel de ambtelijke organisatie als het bestuur. Er ontstaat meer kracht om kansen waar te maken en de nieuwe gemeente wordt beter gehoord door het Rijk en Brussel. Maatschappelijke organisaties verliezen minder middelen aan bureaucratie. En er ontstaat een duidelijk bestuur dat kan sturen en daarover door de inwoners ter verantwoording kan worden geroepen. Daarom heeft deze variant verreweg de meeste meerwaarde om de burgers in beide gemeenten een beter toekomstperspectief te geven. Grijp deze kans in het belang van de huidige en toekomstige generaties inwoners, zo wordt geadviseerd.

Belangrijke voorwaarde

Daarbij is wel een belangrijke voorwaarde te stellen. In de gesprekken is door inwoners de zorg uitgesproken over identiteit, voorzieningen, financiële lasten en de afstand van bestuur en dienstverlening. We adviseren de colleges de zorgpunten met de inwoners te bespreken, samen naar oplossingen te zoeken en vervolgens bindende afspraken daarover te maken voor de provinciale besluitvorming over het herindelingsvoorstel.

Rapporten

Bekijk ook de totale rapporten:

Snel naar

Twitter Landgraafheerlen

logo Landgraaf

logo Heerlen