Provincie ondersteunt

Landgraaf-Heerlen

Snelmenu

Zoeken
U bent hier: Home / Hoe / Provincie ondersteunt

Provincie ondersteunt

Ook de provincie heeft steun en bijdragen toegezegd bij het proces en het pakket van afspraken met de inwoners. De provincie geeft aan mee te willen werken aan de verbetering van het openbaar vervoer. Ook heeft de Provincie aangegeven zelf in 2021 te willen zorgen voor een onafhankelijke controle of de nieuwe gemeente alle afspraken met de inwoners is nagekomen en het financiële beleid in orde is. 

Daarnaast spreken Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg in een brief haar steun uit over het proces: “Uw colleges kiezen voor een gedegen onderbouwde koers in haar bestuurlijke organisatie, die stevig geworteld is in de opvattingen en belangen van haar inwoners. Een koers en aanpak die wat ons betreft goed past binnen het provinciale beleid zoals opgetekend in onze nota ‘Besturen blijft vooruitzien’. We vinden de adviezen van het expertteam en BMC overtuigend en beschouwen de herindeling als goede stap in het licht van de kansen en uitdagingen waar uw gemeenten voor staan. Wij spreken daarom onze steun uit voor het hieruit volgende voorstel tot herindeling.” Het provinciebestuur geeft aan graag bereid te zijn om onze vervolgstappen te blijven ondersteunen.

Snel naar

Twitter Landgraafheerlen

logo Landgraaf

logo Heerlen