Uitkomst burgerpeiling

Landgraaf-Heerlen

Snelmenu

Zoeken

Uitkomst burgerpeiling

De inwoners van Landgraaf en Heerlen hebben nagenoeg dezelfde beleving over het leven en wonen in hun gemeenten. De houding van de burgers ten opzichte van de gemeenten vormt dan ook geen beletsel voor een samenvoeging van Landgraaf en Heerlen. Dat is de belangrijkste conclusie van de burgerpeiling van het bureau BMC waar 4178 inwoners uit beide gemeenten aan hebben deelgenomen (1872 uit Landgraaf, 2323 uit Heerlen).

De inwoners in de twee gemeenten zijn het nadrukkelijk met elkaar eens dat samenwerking niet mag leiden tot een belastingverhoging. De burgers van Landgraaf vinden het erg belangrijk dat hun gemeente het eigen karakter houdt.

In beide gemeenten maken inwoners zich veel zorgen over de veiligheid en met name in Landgraaf constateren de burgers achteruitgang en gebrekkig onderhoud in hun buurten. Met name de aandacht die de gemeenten besteden aan een veilige omgeving moet verbeteren, zo is de belangrijkste wens in beide gemeenten.

Terwijl de inwoners van Landgraaf ook oproepen tot  verbetering van het woonklimaat in de buurten, staat de vraag om meer aandacht voor armoedebestrijding in Heerlen nadrukkelijk in de top vijf van verbeterpunten.

In beide gemeenten oordelen de inwoners ook dat het peil van de voorzieningen niet achteruit mag gaan en dat de huidige voorzieningen moeten blijven. De burgers van Landgraaf hebben een sterke binding met de gemeente en hun buurt, maar ze stellen de aanwezigheid van het winkelaanbod en de culturele voorzieningen in Heerlen wel erg op prijs.

Veel overeenstemming tussen de inwoners van Landgraaf en Heerlen is er ook over de aspecten die het zwaarst wegen in de beoordeling van hun gemeente. In beide gemeenten vormen prettig wonen, veiligheid en de belastingtarieven de top drie.

Bekijk ook de onderzoeksrapporten en de manier waarop de colleges tegemoet willen komen aan de zorgpunten.

Snel naar

Twitter Landgraafheerlen

logo Landgraaf

logo Heerlen