Vervolgstappen

Landgraaf-Heerlen

Snelmenu

Zoeken
U bent hier: Home / Hoe / Vervolgstappen

Vervolgstappen

De colleges van Landgraaf en Heerlen hebben zich achter het advies van het expertteam en BMC geschaard en hebben de gemeenteraden voorgesteld in te stemmen met een herindeling. De gemeenteraden spreken daar op donderdag 22 december een eerste keer over. De gemeenteraden van Landgraaf en Heerlen beslissen maandag 16 januari 2017 over het voorstel tot fusie van beide gemeenten.

Ook als de gemeenteraden op 16 januari instemmen met een samenvoeging van Landgraaf en Heerlen, blijft er in het verdere traject een belangrijke rol weggelegd voor de inwoners. De gemeentebesturen gaan dan uitgebreid het gesprek met hen aan om samen concrete oplossingen te vinden voor de vier zorgpunten die tijdens het proces met name in Landgraaf aan de oppervlakte zijn gekomen. Daarbij gaat het om het behoud van de identiteit van de buurten, het voorzieningenaanbod, de lastendruk en de afstand tot bestuur en dienstverlening.

De colleges stellen het volgende voor:

Snel naar

Twitter Landgraafheerlen

logo Landgraaf

logo Heerlen